Godkendelse af moduler

Nedenstående er de målinger og vurderinger som vil ligge til grund for en godkendelse af et modul. Listen kan også bruges som en tjek-liste under bygningen. Hvis modulbyggeren undervejs i projektet laver de samme målinger og resultatet er OK, ja så er man også sikker på godkendelse. En anden indgangsvinkel er at medtage sit modul til månedsmøderne og der få målt tingene efterhånden. Der er bedre at få målt undervejs end at få kasseret et færdigt modul på grund af et grundlæggende problem med modulkassen.

Procedure for godkendelse af moduler:

Det mekaniske:

 1. En første visuel kontrol af modulkassen. Er den tilstrækkelig mekanisk stabil og lige? Er alle lodninger ”gode” eller er der kolde lodninger?
 2. Er alle skinner og sporskifter stabilt fastgjort til modulkassen? Visuel kontrol.
 3. Står endestykket vinkelret på modulkassen? Kontrolleres med vinkelmåler.
 4. Er skinnerne vinkelret på endestykket, både i lodret og vandret plan? Kontrolleres med vinkelmåler og spejl.
 5. Er skinnestrengenes overkant parallel med centerlinien mellem de 2 huller for sammenkobling med næste modul? Kontrolleres med retskinne og borelære for endestykker.
 6. Er skinneoverkant parallel med skinneoverkant i den anden af modulet? Kontrolleres med 2 retskinner - en i hver ende af modulet.
 7. Er endestykket plant så det kan sammenkobles med næste modul uden luft. Kontrolleres med retskinne.
 8. Er skinnestrengene ført langt nok frem til endestykket? Kontrolleres med et plan mod endestykket og skydelære, maksimalt 1 mm ”luft”.
 9. Har sporene på dobbeltsporede moduler 25 mm centerafstand ved endestykkerne? Kontrolleres med ”skinneklodsen” og borelæren for endestykker.
 10. Er skinnestrengenes inderside afgratede og let skråfilede så vognhjul kan passere uden afsporing?

Det elektriske:

 1. Er der gennemgang fra højre bøs/ledning til højre bøs/ledning i den anden af modulet? Gennemgang tilsvarende i venstre side. Kontrolleres med ohm-meter.
 2. Er der gennemgang fra højre bøs/ledning til alle højre skinnestykker, inklusive sporskifter? Tilsvarende for venstre side. Kontrolleres med ohm-meter.
 3. Er der gennemgang på alle sporskifters tunger? Kontrolleres med ohm-meter.
 4. Ligger tungerne på sporskifter ind til skinne i begge positioner (ligeud og afvigende)?
 5. Alle sporskifter kontrolleres for kortslutning. Kontrolleres med ohm-meter.
 6. Kontrollere, at der intet 230-volt materiel er i modulkassen.

Denne liste er ikke endegyldig, men vil blive opdateret efterhånden som behovet opstår.

Du er her: Home :: Indhold :: Artikler :: Moduler :: Regler for modulbygning :: Godkendelse af moduler