Køredag for børn på Rigshospitalet (RH) tirsdag den 8. januar 2013.

Der køres koncentreretOm morgenen, klokken 08.00, mødtes vi i regn og mørke i tre biler foran hovedindgangen. RH's værtinde Charlotte Thomsen havde sørget for at der var reserveret P-pladser lige uden for hovedindgangen til os, fornemt!

Deltagerne var: Peter W, Jørgen BN, Jonas BJ, Ole BK, Per S, Arne J og Steen B.

Vi bar alle vort grej indenfor og vore moduler blev stillet op på 1 meter ben, 2 vendesløjfer, en station over 3 segmenter og 2 lige moduler. Banen var dobbeltsporet og ca. 8 meter lang, udformet som et "kødben". Jørgen BN havde fået organiseret nogle plastic-kasser således at børnene kunne stå i en højde, hvor de havde overblik over banen.

Opstillingen gik problemfrit udover at et enkelt spor var beskadiget under transport og blev rettet til, og vi var klar til at køre ved halvti-tiden.  Charlotte sørgede for kaffe og gav os adgang til personale-kantinen, der havde bedre og billigere mad end cafe'en.

Marianne Mortensen og Mette P. Rasmussen (begge pædagoger på børne-ortopædkirurgisk afdeling 3083) besøgte os, og sørgede for at nogle børn kom ned i forhallen for at køre tog.

Senere fik vi besøg af Morten Hansen, pædagog på børne-cancer-afdelingen 5054.  Han var meget interesseret i at vi lavede en køredag på hans afdeling. Jørgen BN og Steen B var oppe for at se afdelingen og se på plads-forholdene, så vi aftalte, at vi skulle komme med et udspil om mulige datoer for en køredag.

I løbet af dagen kom mange børn til anlægget, nogle meget syge, men vi glædede os meget over de julelys der var tændt i deres øjne, når de kunne styre et tog rundt på banen med en fjernkontroller i hånden.

Om eftermiddagen kom Charlotte med kaffe og kage til os.

Det var en meget berigende dag for os som arrangører, men vi havde også et tydeligt indtryk af, at børnene fik en rigtig god oplevelse. Samtidigt en stor tak til RH's personale,  der om muligt bakkede mere end 100% op om træffet.

Varme om hjertet pakkede vi vores grej sammen ved 15-tiden, med mindet om en rigtig god oplevelse, og enighed om det skulle gentages, ikke mindst og primært for børnenes skyld.

Over en stille pilsner holdt vi i en sofa debriefing over dagens forløb og kørte derefter hver til sit med vort grej.

Se alle billederne her: Rigshospitalet JAN 2013

Det var en rigtig dejlig dag!

Du er her: Home :: Indhold :: Artikler :: Aktivitetsberetninger :: Køredage :: Køredag for børn på Rigshospitalet (RH) tirsdag den 8. januar 2013.