Nordekspres

Det er blevet mere og mere almindeligt at der i blade og bøger fortælles om, hvorledes de rigtige tog er oprangeret. De fantastisk gode bøger som banebøger udgiver om Internationale tog til og fra Danmark har nogle opstillings tabeller over hvorledes togene var oprangeret på forskellige tidpunkter.

I spor Ho kan man efterhånden få så mange forskellige modeller, at man kan oprangere næsten helt korrekte tog. Så er det straks sværere i spor N.
Jeg vil derfor med udgangspunkt i bogen "Internationale tog via Rødby Færge" forsøge at opstille nogle vognstammer, som kommer så tæt på de rigtige oprangeringer som muligt, med det materiel jeg har til rådighed. I sidste halvdel af tredserne var de fleste europæiske Jernbaneselskaber endnu ikke begyndt på at bruge de designfarver, som først kom i brug efter 1970. Litreringer er ikke så tydelige i spor N, så når jeg for eksempel bruger almindelige personvogne B i stedet for litra Bc ved liggevogne, håber jeg læseren bærer over med mig.
Jeg har prøvet at give et bud på alle vogne, men den enkelte kan jo afgøre, om man vil bruge en lidt forkert vogn eller eventuelt udelade den. Jeg har efter hver vogn sat et nummer, som refererer til billederne nederst, hvor jeg også kommer med nogle kommentarer. Ved flere har jeg flere forslag som så bliver kaldt a b c.


Vinter 1969/70
Nord express og Alpen express blev kørt sammen fra København syd på til Rødby
Diesel..lok. MZ brun
En eller 2 lokale vogne DSB til Rødby færge. I 1968 var det en B og en Av                  1
Sovevogn til Paris CIWL....Internationale sovevognselskab (blå)                                   2
Bc (liggevogn) til Paris SNCF ..fransk                                                                        3
AB 1./2.klassses vogn til Paris, SNCF...fransk (grøn)                                                   4
DS rejsegpdsvogn SNCF...fransk..(grøn)                                                                   5
Så kommer Alpen delen
AB 1./2.klasses vogn FS, italiensk´ til Rom (grå,; men som de tyske i længde og form) 6
B 2.klasses vogn DSB til Rom (brun)                                                                          1
BC liggevogn DB tysk, til Insbruck (grøn)                                                                    7
WLAB sovevogn DSG Deutsche schlafwagengesellschaft til München                           8
BC liggevogn DB tysk til München (grøn)                                                                   7
DS .rejsegodsvogn DB tysk til München (grøn)                                                           9
Postvogn DB tysk postvogn til Hamburg (grøn)                                                        10

Sommer 1967
Nord ekspres og Schweiz ekspres køres sammen fra København mod Rødby
Diesel Lok MZ brun
2 lokale vogne til Rødby færge B og Av vogn DSB                                                           1
AB 1./2.klassesvogn til Paris SNCF fransk                                                                               4
BC liggevogn SNCF fransk                                                                                                        3
BC liggevogn SNCF fransk                                                                                                         3
WLAB sovevogn , CIWL internationale sovevognsselskab                                                     2
DS SNCF. Rejsegodsvogn                                                                                                           5
Derefter følger Schweizerdelen
Sovevogn til Basel CIWL Internationale sovevognsselskab                                                     2
Sovevogn til Milano CIWL Internationale sovevognsselskab                                                  2
2.klasse siddevogn FS Italiensk                                                                                                 11
1/2.klasse siddevogn FS Italiensk                                                                                               6
Bc Liggevogn SBB Sweitz                                                                                                            12

 

Ved begge opstillinger anvendes de dengang nye diesellokomotiver litra MZ i brun udgave. Her en ommalet Hispatren.

1a 

 Til lokale vogne mellem København og Rødby, bruger jeg denne ommalede Schweitservogn lavet af Minitrix. Vognen er for kort,

men har det rigtige knæk i taget. Toiletvinduerne err for små. 

 

1.b

 

 

 

 

 

Minitrix laver en Ca vognmodel. Den er formmæssigt i familie med den Av, som det egentlig skulle være. Men den er brun som i epoke 3, men burde til brug i slutningnen af tredserne ikke have stafferinger på siden.

 

1.c

Ved danske vogne kommer man i spor N hurtigt til det punkt, at de ikke laves af en fabrikant, så her er et eksmpel på et selvbyggervogn litra Cd. Købt på DMJU marked i Køge. Man har brugt undervognen fra en vogn tilsvarende Minitrix Ca, og så har man indsat vognsider fra en anden vogn. Igen, den er i famile designmæssgt med den Av vogn, som det burde være.

 

 

2a

 

 

 

Man har i spor N endnu ikke produceret den typiske sovevogn, som kørte til skandinavien, nemlig U Hansa vognen. Den viste model er en Type MU, som også kom til København. Den er lavet af Atlas Rivarossi og er i det typiske blå CIWL design med våbenskjold på siden.

 

 

2b.

 

 

 

 

 

 Et alternativ. Rivarossi og senere Arnold laver denne model, som er i det typiske CIWL design fra mellemkrigsårene. Vognen er en type Lx som er luxus udgaven. Type LX har så vidt vides ikke været brugt til København eller Skandinavien. Det var mere typerne S, Yt og Z som var almindelige i løb til København. Vogne af CIWL mellemkrigsdesign, var i brug i meget lang tid, og nogle nåede at få et andet design end det typiske CIWL blå med våbenskjold.

 

2c

 

 

 

 

Endnu en CIWL vogn. Vognen er lavet af Fleischmann. Originalen fremkom i 1969, og har været brugt til København, men tilsyneladende ikke i løb til Paris. Men den er blå med våbenskjold på midten af siden.

 

 

3a

 

 

 

Lima laverde denne franske personvogn. Lima har normalt ikke så godt et ry, men denne model er god. Franskmændene lavede en række vogne over samme skabelon kaldet DEV i  årene efter 2.verdenskrig og op gennem halvtredserne. De har været brugt til København. Denne model har oven i købet påskriften couchette, d.v.s den er litreret som liggevogn. Så kan man måske indvende at den ikke er helt rigtig i begge vognstammer, fordi Franskmændene efter man gik over til computerlitrering valgte at anbringe litreringen midt på vognen. Da man efter 1970 gik over til at anvende andet design, fik nogle vogne malet taget i samme farve som vognsiden.

 

 

3b  

 

 

 

Franskmændne brugte også  UIC standardvogne i løbene til København. Jeg har fundet et par franske modelfabrikanter Artrain og Dynam, som laver disse vogne. De kan findes en gang imellem på Ebay, men kommer gerne godt op i pris.Nu er der måske nogle,der vil sige. Har vi ikke set dette vogndesign før, med det knæk i taget? Det har man sikkert, idet franskmændrne brugte samme UIC standardvogns design, som DSB brugte til B vognene. Jeg tror desværre, at disse fabrikater ikke laves mere, men kan man finde dem, der har formen, kan man måske lave nogle B vogne.Nå det var ren ønsketænkning.

 

4a 

 

 

 

Lima laver også DEV vognen som 1.2. klassesvogn.

 

 

4b 

 

 

 

 

Artrain og Dnam har lavet deres UIC vogne adskellige udgaver, her som 1.klasses vogn

 

 

5a

 

 

 

På side 28 i bogen "Internationale tog via Rødby færge" kan man se at denne type rejsegodsvogne har været brugt til København. Desværre har jeg ikke været i stand til at finde den i grøn udgave. Så den err medtaget herr, seelvom den er i de designfarver som først blev brugt i løbet af halvfjerdserne. Det er Lima som har fremstillet vognen, som synes at være i samme gode standard som DEV vognene.

 

6a

 

 

 

Denne 1./2.klasse vogn skulle være korrekt i dette løb. Italienerne lavet UIC vogne i samme design som tyskerne og kørte i denne periode i et gråt design.

Vognern er en Rivarossi/Atlas vogn.

 

 

7.a   

 

 

 

Den tyske 2.klasse standardvogn. Modellen er fremstillet af Flesichmann og skulle egentlig have været litreret Bc som liggevogn. De tyske standarvogne blev lavet fra 1953 og havde da 1 kupe mere end den her. Fra begyndelse af tredserne blev 2.klasses vognene lavet med kun 11 kupeer, soom også blev brugt i liggevogne.

 

 

 

 

8a

 

 

Denne sovevognstype var i slutningen af tredserne et almindeligt syn i København. Og jeg mener den er perfekt i det tog vi prøver at lave.
 Modellen er lavet af Minitrix.

 

 

9a 

 

 

 

 Ligesom DSG sovevognen er perfekt, er denne rejsegodsvogn også ideel. Denne vogn var meget let at kende med de store jalousier i siden Flere fabrikanter laver den. 

 

10a 

 

 

 

 

 

 Jeg mener, dette er den rigtige vogn til dette løb. Jeg har ikke P.t. dokumentation, men mener jeg så et billede af en Norekspres i et blad, hvor denne var efter maskinen. Modellen er lavet af firmaet Dingler, og jeg har købt den i Stuttgart.

 

 

11a 

 

 

 

 

 2.klasse  Italienervogn i rigtigt design. Lavet af Rivarossi/Atlas. Og jeg mener den må være helt rigtigt i dette tog.

 

 

12a

 

 

 

 

 Schweitzer vogn i rigtigt design, men ikke litreret som liggevogn. Schweitserne brugte samme UIC vogne some tyskerne og italienerne, men havde et andet tag.

Modellen er lavet af KAto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Du er her: Home :: Nyheder :: Artikler :: Nordekspres