FREMO, hvad er det

FREMO er ikke bare en standard for endestykker på moduler. Det er en måde, en stil og en holdning til at køre modelbane på. Der kan skrives meget om alt det der foregår når man kører FREMO, men først når man har prøvet at være med på et træf, at være på hårdt arbejde som stationsforstander i nogle timer og når man har ført et tog gennem den 40 minutters rejse fra endestation til endestation uden andre stop end regulær passagerafsætning så har man en idé om hvad FREMO er.

FREMO er en forkortelse der kan oversættes til "Venskabsforening af europæiske modelbaneentusiaster". Foreningen blev startet i Tyskland i 1981. Der er i dag omkring 600 medlemmer i Tyskland, Holland, Belgien, Luxemburg, Frankrig, Schweiz, Østrig, Danmark, Skotland, Norge, Sverige, Slovenien, Italien, Polen, Finland, Grækenland, Spanien og Tjekkiet.

FREMO's formål er at bringe modelbaneentusiaster sammen uanset geografi og at skabe udveksling af idéer og viden gennem kontakter og fællesskab.

25 års jubilæum blev afholdt ved et 6-dages træf i Alsfeld i oktober 2006. Du kan se billeder fra jubilæet her: Alsfeld billedgallerier

FREMO har en omfattende hjemmeside og der findes rigtigt meget materiale som medlemmer deler med hinanden. det meste er kun for medlelmmer men noget af det er også til almindelige interesserede.

FREMO er en modulsammenslutning, men modulbygningen er kun en lille del af det hele. Der afholdes workshops, træf og andre arrangementer. Når der køres er det så tæt på forbilledet som man kan komme. Køreplaner udarbejdes til lejligheden, der er vognkort der ledsager alt rullende materiel og lastkort der placeres i "en lomme" på godsvognes vognkort. Hvert tog har egen lokofører der ledsager toget og hver station er bemandet med personel der alene varetager stationsopgaverne; ankomst og afgang, signaler, rangering og meget andet.

Det geniale ved dette koncept er at man kan vælge at deltage i de ting man ønsker, og derved udvikle sine færdigheder og foretage investeringer i det tempo der passer til den enkelte.

Et træf er åbent og gratis for alle medlemmer af FREMO uanset skala, fraktion eller hvor træffet afholdes. Man kan altså bare møde op, og køre med, hente erfaringer, få hjælp til et eller andet, eller bare kigge. Såfremt man selv medbringer moduler til et FREMO-træf, skal disse tilmeldes på forhånd da modulopstillingen som regel er det første der skal laves færdig. Tilmeldingsfristen er som regel meget lang tid før afholdelse af træffet.

Der er heller ingen krav til at man SKAL bygge moduler - men de vil de fleste ;-) - men selvfølgeligt er der krav til hvordan moduler skal bygges for at de kan sættes sammen og anvendes sammen med andre. Til det formål har FREMO defineret en række standarder der gælder for alle FREMO-moduler i almindelighed og de forskellige skalaer i særdeleshed. Se mere om de standarder der gælder for skala N 1:160 her.

Imidlertid er der en række forskellige undergrupperinger/fraktioner indenfor de forskellige skalaer som primært har sit udspring af temaer og internationale standarder. H0 som skala er den største og her er fraktioner som f.eks:
---- "HO(Europa) NEM" der tager udgangspunkt i NEM normerne.
---- "HO(Europa) QS" der kun anvender RP25 hjul på NEM-spor.
---- "HO(Europa) fine" der anvender NMRA S-3.1 spor og S-4.1 hjul
---- "FREMO:87" hvor alt i ekstrem grad skal være skalatro 1:87.
Der udover er der HO(USA), forskellige smalspors fraktioner, en Rhaetische Bahn gruppe og flere endnu.

Skala 0, TT er også repræsenteret, og her er der underfraktioner.

Indenfor skala N findes der 4 større fraktioner/grupperinger hvoraf de største er: N-RE, AK5, fiNescale og americaN. Fælles for alle disse grupperinger er, at de alle stort set overholder FREMO's normer, men har tilføjet ekstra krav af forskellig art. Disse krav er primært at teknisk art, og omfatter blandt andet håndbyggede skinner i code 40, ombygning af kørende materiel, skala korrekthed eller el/digitale krav.

Der kan også være tilføjelser til normerne, der ikke formelt overholder FREMO's generelle normer, men som er en naturlig følge af udviklingen i FREMO skala H0 i særdeleshed, eller i modelbaneverdenen i almindelighed, og som blot ikke er skrevet ind i standarderne endnu. I praksis er det vel disse 4 større fraktioner der driver udviklingen indenfor FREMO.

Den største af disse fraktioner er N-RE. "RE" er en forkortelse for "Regelspur Europa" hvilket dermed giver at "N-RE" er normaltsporede europæiske baner i skala N. Denne fraktion er den mest tilgængelige for "nybegyndere og fummelfingrede" idet man tillader Code 55 spor. Der anbefales dog Code 40 spor. Endvidere køres med koblinger, hjul og materiel der følger industristandarderne så man i princippet kan købe materiellet i forretningen og sætte det direkte på sporet. Læs mere om N-RE fraktionen her.

Der ca. 50 - 60 medlemmer af FREMO i Danmark. Hovedparten af disse kører HO og kan findes i det jyske. Koncentrationen er tættest omkring Kolding og Skanderborg ;-). Der er startet en hjemmeside "FREMO Danmark". Siden er opstået ud af Kolding Modelbaneklubs anstrengelser for at samle alle FREMO-medlemmer i DK i et nætværk. Siden rummer mange info på dansk der, selv om der står H0 på det meste, giver en masse relevante FREMO-oplysninger os der kører en anden skala.
Medlemmer der ikke kører H0 er alle skala N kørere og de skal primært findes i Københavnsområdet og tæller en 10-15 mand. Der findes også foreninger/klubber der bygger og kører med moduler der bygges med udgangspunkt i FREMO-modulet, men som har fravalgt FREMO-foreningen som koncept, hvilket er helt fint, da FREMO er en åben standard.

Du er her: Home :: Indhold :: Artikler :: FREMO :: Foreningen :: FREMO, hvad er det