Referat af medlemsmøde 8 DEC 2015

Møde i NMG-gruppen tirsdag den 8. december 2015 i klublokalet på Buddingevej.

16 medlemmer deltog i mødet.

  1. Per S. blev valgt som dirigent.
  2. Steen B. blev valgt som referent
  3. Nogle medlemmer havde en fantastisk god tur til Stuttgart. Der var dog lidt problemer med sammenkobling til andre landes (Japans!) moduler. Der blev vist billeder af de mange flotte moduler og detailler.
  4. Som allerede besluttet på den ekstraordinære generalforsamling opsiger vi lokalet pga. vandskader og efterfølgende skimmelsvamp. Lokalet er opsagt per 31.1.2016. Derfor holder vi en ryddedag mandag den 28.12.2015 klokken 10.00. Alle personlige dele fjernes af ejeren, resten fordeles på medlemmerne og en stor del går til storskrald. Kurt har venligst lovet at mure hullet mellem de to lokaler til - NMG betaler selvfølgelig materialeudgifter. Køkken med køleskab efterlades.
  5. Træf i Børkop 5-7 februar 2016. Peter E laver modulplan og Jan PG køreplan (dog uden godsspil)
  6. Vi har måske mulighed for at låne Gersonshallen den første eller sidste weekend i efterårsferien 2016. Men der er også et kæmpetræf, i anledning af Fremo's 25 års jubilæum, i en lille by mellem Leipzig og Dresden 29.9 - 2.10.2016. Derudover skal vi tage stilling til deltagelse i Valby-Hallen, forår og efterår. Endelig er der NCI-træf i Stuttgart den tredie weekend i november.
  7. Hans C. er tovholder for NCI-2016. Tilmelding af moduler og personer skal være på plads april-maj 2016.
  8. Næste møde i NMG bliver i et lokale i Gladsaxe kommune og bliver mandag den 4. januar. Per S. orienterer nærmere når han ved mere.
  9. Bestyrelsen kommer med forslag til det fremtidige kontingent inden generalforsamlingen 2016 - formentlig kr. 200 eller lidt mere per år.
Du er her: Home :: Indhold :: Artikler :: Aktivitetsberetninger :: Uncategorised :: Referat af medlemsmøde 8 DEC 2015