N-RE (En FREMO-gruppering)

En del af N-modulgruppen er medlemmer af FREMO. Selv om disse medlemmer har valgt at følge organisationens standarder, metoder og principper, så er der stadigvæk stor frihed og mange områder FREMO ikke regulerer. Dette har betydet at grupper af medlemmer har bevæget sig i forskellige retninger således at der i dag er moduler der ikke kan køres på af alle. FiNescale skiller sig blandt andet ud på den måde at deres sporskifter har anderledes mål end andres sporskifter, hvilket betyder at kun FiNescale materiel kan befare FiNescale spor samt at FiNescale materiel ikke kan køre på andres moduler.

I lighed med FiNescale findes der i FREMO's N-skala flere større grupperinger af medlemmer, hvoraf de største er: N-RE, AK5, fiNescale og americaN. Fælles for alle disse grupperinger er, at de alle stort set overholder FREMO's normer, men har tilføjet ekstra krav af forskellig art. Disse krav er primært at teknisk art, og omfatter blandt andet håndbyggede skinner i code 40, ombygning af kørende materiel, skala korrekthed eller el/digitale krav. Der kan også være tilføjelser til normerne, der ikke formelt overholder FREMO men er en naturlig følge af udviklingen i skala H0, der blot ikke er skrevet ind i standarderne endnu, men i praksis er det vel disse 4 større fraktioner der driver udviklingen indenfor FREMO.

Vi har valgt at lægge os op af den største gruppering af N-folk indenfor FREMO: N-RE. "RE" er en forkortelse for "Regelspur Europa" hvilket dermed giver at "N-RE" er normaltsporede europæiske baner i skala N. Standarderne for N-RE kan ses her:

Den danske oversættelse af N-RE-normen.

Den originale tyske N-RE norm.

At bygge og køre efter N-RE standarderne betyder, at der i almindelighed kan anvendes industrispor og rullende materiel direkte fra producenterne, uden tekniske ombygninger. Dette er væsentligt for os, der ikke har mod på at håndbygge skifter, især ikke englændere, i code 40 med fil og drejebænk og ikke vil ombygge loks og vogne til at befare samme spor.

Væsentlige områder af N-RE standarderne er:

  • Der er flere typer af modul-ender: N-RE norm: Modulkasser hvilket kan skabe variation i landskabet. Vi er på nuværende tidspunkt (sommer 2007) dog endnu ikke begyndt på at bygge moduler med andet end standard enderne F1 og F2 der begge er FREMO-standard.
  • Der køres digitalt og kun digitalt med 2 gennemgående kabler på mindst 0,75 mm² i tværsnit.
  • Følger NEM normerne.
  • Standarderne er opdateret til nutiden. De ældste sider i gældende version er opdateret sep 2006 . Dette betyder at man principielt kan følge med udviklingen og hele tiden ved hvad der foregår, uden at det kræver et egentligt samarbejde med tyske FREMO-folk.
    Der er ingen formelle medlemskaber i N-RE sammenhæng, kun interessefællesskab og så selvfølgelig nogle ildsjæle til at bære byrden.

I tilknytning til FREMO-standarden har vi vedtaget nogle afvigelser fra FREMO-standarden som tillades uden for FREMO-træf. Se dem her: Vedtagne afvigelser fra N-RE standarden

Drift sker efter så vidt muligt efter danske principper.
Da dansk materiel er en mangelvare, og vi dermed umuligt kan køre rent dansk drift, tager vi ofta andet materiel med. Dette for at vi kan anvende en passende blanding af materiel afpasset efter det vi har og de aktuelle behov i lagte køreplaner.

Du er her: Home :: Indhold :: Artikler :: FREMO :: Foreningen :: N-RE (En FREMO-gruppering)