Modul huskeliste for et FREMO-modul


Dette er en huskeliste (eller tømt hjernebark om man vil) der kan bruges til at få overblik over modulbygningen. Vi giver dog ingen garanti for at listen er komplet, for det ved vi den ikke er. Vi vil hen af vejen tilføje noget mere. Opdager du noget der mangler efter din mening, så skriv til os
Først og fremmest er omhyggelighed, overholdelse af mål og kvalitet nøgleordene når der bygges moduler. Og der er 3 ting man skal gøre før man går igang: Planlægning, planlægning og planlægning . Det vil være landskabsdetaljerne på et strækningsmodul, der adskiller et modul fra et andet, og her skal kurverne i landskabet planlægges ind i modulkassen der jo skal skæres ud som det første. Det er altså nødvendigt at kende målet og slutresultatet allerede fra starten, i en sådan grad at man kan tegne det hele på et papir man kan have liggende foran sig.
Skal man bygge stationer og lignende moduler hvor der er meget lidt landskab og hvor funktionen er vigtigere end landskabet er situationen anderledes. Men også her skal der en omfattende planlægning til. Stationen/modulet skal typisk opdeles i mindre segmenter af transporthensyn, der skal laves en masse "under jorden" og der skal også være bygninger og faciliteter der skal passe ind. Og bygninger, sporskifter, drev og andet skal passes ind i segmentsopdelingen hvilket kan volde hovedbrud.

 

Generelt
Standarder Læs dem og overhold dem. Husk at også NEM-normerne gælder. Overvej et øjeblik hvor mange timer og hvor mange penge du skal investere i et modul. Og hold det op imod det faktum, at dit modul kan blive kasseret på gråt papir hvis det ikke passer sammen med andre moduler, eller hvis det konstant forårsager afsporinger, kortslutninger eller andre driftsfejl.
Med de overvejelser i baghovedet kommer overholdelse af standarderne helt naturligt ;-) Når det er sagt, så er der sket en vis udvikling siden standarderne blev skrevet. F. eks. er ledningsføringen ændret ved indføringen af digital kørsel således at der i dag kun er 2 ledninger mellem modulerne. Her skal altså afviges fra den generelle standard, men sådanne afvigelser er i reglen beskrevet i de enkelte fraktioners/grupperingers standarder.
Tema Modulerne skal i almindelighed være opbygget således, så de ikke vil afvige væsentligt i et modul-arrangement.  Det vil side at temaet skal ligne noget der enten er en enkeltsporet, ikke-elektrificeret sidebane eller en dobbelt-sporet, ikke–elektrificeret hovedbane der i begge tilfælde er placeret i Danmark eller nærmeste nabolande og hvor landskabet ser ud som sommeren i epoke III-IV (ca. 1970).
Modultype Hvis modulet er andet en kørestrækning skal der overvejelser til i forhold til hvad der skal foregå på modulet. Der skal som regel et eller andet til som genererer godstrafik. Hvis der ikke findes virksomheder skal der nok pakhuse og/eller anden speditionsrelateret godsbehandelende installation til for at operere.
Størrelse Det er langt det mest praktiske hvis moduler og segmenter har en længde mellem 75 cm og 120 cm. Større størelser giver problemer i forbindelse med transport og mindre forringer mulighederne for at lave landskabsmæssige temaer og detaljer.
Opbygning af kassen Der er mange forskellige måder at bygge modulkassen på. Dette er beskrevet mange forskellige steder på nettet. Husk at dit modul altid skal kunne vendes 180 grader efter behov (dvs. ingen for- og bagside) for at tilgodese planlægningen ved et modularrangement og at du ikke kan forvente at det bliver placeret et bestemt sted i opstillingen eller sammen med bestemte moduler
Transport Overvej hvordan du skal transportere dit modul. Der kan findes mange forskellige transport systemer og anordninger på nettet.
Modulkasse
Endestykke Der findes flere forskellige endestykker som kan ses her. 
Det er vigtigt at målene overholdes ganske nøje. Selv meget små unøjagtigheder kan betyde at modulet ikke kan sættes sammen med andres moduler, og dermed er ubrugeligt. Mange timers arbejde kan så være spildt. VIGTIGT: Endestykket skal være lodret. Hvis dette ikke er tilfældet, vil overgangen mellem sporene ikke fungere ordentligt. Der skal ikke meget til før modulet er ubrugeligt. Vent med at bore huller til samleboltene til skinnerne er lagt, det giver bedre mulighed for præcis placering.
Mål N-moduler er 400 mm brede ved endestykket. Undtagelsen herfra er N-RE muligheden for at lave 300 mm brede endestykker til enkeltsporede strækninger. Bredden kan fra endestykkerne og indefter udviddes på selve modulet. Længden defineres af modulbyggeren efter behov.
Materialer Birkefinér er det mest almindelige materialevalg man ser i FREMO sammenhæng til brug for opbygning af modulkassen. De vigtigste parametre i valg af materialer er formstabilitet og lethed. Spånplade bør altid undgås, da det arbejder meget, er følsomt overfor fugt og er meget tungt.
Buer Buer kan være besværlige at konstruere. I de situationer hvor man ønsker at konstruere et antal bue-moduler der sammen fremtræder som 1 hel bue, findes der forskellige metoder til at beregne modulkasserne. En af disse beskrives her: "Konstruktionskonzept Modulkasten" af Peter Ehrenberg, en anden er den klassiske kasse m/ tværstivere. Hvis modulet skal bruges til et FREMO-træf anbefales det altid at radius er mindst 120 cm og gerne større.
Terræn Tema og landskab skal tænkes ind i modulkassen. Hvis der f. eks. skal være en bro på modulet vil det se unaturligt ud hvis broen passrerer hen over et hul i den flade overflade. Så var jernbanen nok ført uden om. I stedet for er det nødvendigt at siderne på modulet "dykker" på midten således at der er plads til slugt, vej, flod eller andre landskabelige dele der retfærdiggør broen.
Farve Modulkassen skal efter FREMO's standard males i grå (RAL 7001) eller brun (RAL 8011). Der ud over er grønt (RAL 6025) almindeligt anerkendt. Der ses af og til andre farver, og moduler bliver nok ikke afvist på grund af farven. Der skal anvendes halvmat alkydmaling (og ikke plastic-maling da den klæber).
Modul ben
Konstruktion Normalt er moduler udstyret med ben så det kan stå selv uden støtte. Moduler under 40 com behøver ikke ben, men 1 (2 ben) bensæt foretrækkes.
Der er rigtigt mange muligheder for at lave ben. Standard Ikea-træreoler kan saves til, stålben kan købes, eller ben kan konstrueres efter utallige opskrifter fundet på nettet. Ben vil altid være et kompromis mellem stabilitet og nem transport.
Stabilitet Det er vigtigt at modulet ikke kan rokke, og at det kan stilles i højden i alle 4 (eller flere) hjørner.
Rummet under modulet Under modulet kan der anbringes hylder eller lignende der gør at tasker og kasser kan stuves afvejen under brug. Der skal dog være plads til at man kan passere under enkelte moduler ved et træf, ellers er det umuligt at kommer rundt.
Sporlægning
Enden Det er ekstremt vigtigt at sporene ligger fuldstændigt vandret og helt vinkelret på endestykket og at selve skinnestrengene er ordentligt fastgjort til modulkassen. Mest anvendte metode er at lodde fast på "noget" der er skruet eller limet fast på modulkassen.
Underlag Underlaget til sporet skal være stabilt både i form og stivhed og kan f. eks laves i krydsfiner der understøttes med korte mellemrum langs modulet. I reglen anvendes ikke specielle underlag for at støjdæmpe da effekten som regel er minimal.
Sporskifter Det skal sikres at sporskifter optimeres således at kortslutningsrisici nedbringes og egnskaber i forhold til DCC kørsel fremmes.
Sporskifte drev Drev til sporskifte er skjulte. Drev der er synligt monteret på siden af skifter accepteres ikke.
Elektricificering Der anvendes ikke overledning på modulerne.
Landskab
Målet Det skal ligne skala 1:1 i stor grad selv om det selvfølgeligt er modelbyggeri. Krydsfiner eller papmache der bare er malet grønt, eller lignende simple landskabsformer er helt uacceptabelt. I reglen forventes det, at man med stor omhyggelighed bygger et landskab om med strøelser og græsmaterialer og en masse andet "til faget hørende" samt at der anvendes maling og patinering af bygninger således at "plastlook" undgås.
Enderne Veje, vandløb eller anden speciel landskabsudformning må ikke føres til modulender, men skal føres ud over siden af modulet således at der landskabeligt set er rimeligt ens overgange mellem modulerne.
Farver Der er standarder for hvilke farver modulkassen males i. Farverne i landskabet skal repræsentere en sensommerdag i august dvs. hverken forårs eller efterårsfarver i større stil. Vinter og sne er uacceptabelt.
Andet
Strøm Der må ikke være stærkstrøm i modulet. Strømforsyning til alt det der ikke er kørestrøm skal være placeret i kontrolpult eller lignende der er uden for modulkassen.
Loconet De "håndtag" der laves i endestykkerne har en anden funktion, idet de bruges til at trække Loconet igennem. der er derfor vigtigt at de er udformet og placeret korrekt.

Du er her: Home :: Indhold :: Artikler :: FREMO :: Tips og tricks :: Modul huskeliste for et FREMO-modul