Anvendelse af boostere

N-RE anvender mange boostere ved kørsler. Her er lidt om hvorfor:

Reglerne er:

  • at der skal være mindst 1 booster pr station (dvs. moduler med sporskifter).
  • at der ikke må trækkes kørestrøm fra Intelliboksen.

Det løser mange problemer

En simpel kortslutning vil standse større dele af anlæget, i værste fald hele anlæget.

F. eks. hvis et sporskifte ”skæres” dvs. køres op fra en anden retning end tungerne er sat til, vil der ske en kortslutning. Hvis alle moduler kører på samme booster vil samtlige toge gå i stå. Tilsvarende vil ske ved andre former for kortslutninger.

Eneste måde at løse dette på er ved at dele op i mindre sektioner. Man har derfor vedtaget at der skal være mindst 1 booster pr driftssted, idet et driftssted defineres som "et modul med 1 eller flere sporskifter eller kryds". Derved vil kortslutningen kun berøre den enkelte stationsforstander, hans personale og hans materiel på banen

Hvis Intelliboksen rammes af kortslutning vil Lokonet-signlet forsvinde til andre boostere. Dermed vil alle lokomotiver der automatisk kan køre analog skifter over til max hastighed helt ude af kontrol. Måden hvorpå dette undgås er ved aldrig at bruge Intelliboksen som booster til at forsyne loconettet. Der må altså ikke sluttes kørestrøm til Intelliboksen men udelukkende laves tilslutning af Loconet-T til kørekontroller samt Lokonet-B til boostere for levering af digitalsignaler.

Boosterne modtager digitalsignal fra Intelliboksen. Boosteren forsyner skinnerne med strøm hvori digitalsignalet er indlagt. Der bør være både kortslutnings sikring samt afbrydelse af kørestrøm indb ygget i boosteren for at undgå problemer hvis digitalsignalet forsvinder.

Du er her: Home :: Indhold :: Artikler :: FREMO :: Tips og tricks :: Anvendelse af boostere