N-RE kører for fjerde gang. (SEP 2007)

Fjerde gang var ikke lykkens gang af 2 grunde. Vi havde lagt en strækningsplan ( Se den her. ) hvor der manglede lidt arbejde på nogle nye moduler. (Det gør vi ikke mere). Trods gode intentioner og afsatte fridage blev stationsprojekt "Torup station" stoppet i utide, da drevene blev forsinket hos leverandøren. Uden drev, ingen polarisering af hjertestykker og ingen fastholdelse af tunger. Dermed måtte "Torup station" udgå.
Vi løste stationsproblemet ved, 2 uger før køredagen, at beslutte os til at anvende forrige stræknings plan: Modulopstilling MAR 2007.

Dette var dog ikke den eneste modgang vi skulle møde... Men til trods for modgang og fejl, hvilket kan lyde lidt negativt, så havde vi alle en sjov og underholdende weekend med vores hobby. Det er vel egentlig kun positivt at vi havde de problemer vi havde, for det gav nogle gode erfaringer og fatsslog nogle af de ting vi i forvejen vidste.

Fredag aften mødtes 4 deltagere til spisning og efterfølgende opsætning af moduler. Aahh og så må vi ikke at forglemme den stabel "Erdinger" som var lagt i køleskabet. Da modulet KP3 først ville komme lørdag morgen 1 time før start besluttede vi at sætte moduler op fra Nordfaxe til og med JPG01N og så sætte vendesløjfen SB3 på efter JPG01N. Derved kunne vi så køre med modulerne for både test, justeringer og almindelig leg. Flere af de 4 havde medbragt materiel der ikke skulle køre på køredagen, og så passende kunne få lov til at køre strækningerne fredag aften. Ud på aftenen virkede alt perfekt og efter er par Erdinger gik vi trætte i seng efter en lang dag. Eneste nødvendige justeringer undervejs var et par pianotråde i skifterne/drevene på Stenstrup station der skulle afkortes.

Lørdag morgen ankom de andre deltagere medbringende KP3. Dette og resten af modulerne blev sat på plads mens der gjordes klar til morgenmad. Efter morgenmaden skulle der testes og der viste sig en kortslutning der bortset fra meget korte intervaller var permanent. Fejlen blev lokaliseret til SB1, og det viste sig at sporskiftet, der var af mærket Fleischmann, havde en defekt mikroswich i sit indre og således foråsagede permanent kortslutning af hjertestykket. En fejl som ejeren, der er vores allerstørste perfektionist,  tog tungt, men som han var helt uskyldig i. SB1-modulet blev fjernet, de øvrige moduler rykket sammen og SB2 kom så til at fungere som et blindt vigespor.

Det skal lige bemærkes at SB1 og SB2 er ejerens ældste moduler og at de er bygget efter en anden standard, hvor det er muligt at anvende Code 80, og dermed også Fleischmann spor. I N-RE er Code 55 er det højeste spor der kan accepteres i dag. Det vil i praksis sige at vi alle anvender PECO Code 55 der heldigvis ikke har mikroswitche eller andet komplicerende. Vi anvender stadigvæk SB1 og SB2 da vi endnu ikke har så mange moduler at vi kan tillade os at kassere/se bort fra nogen af dem.

Problemerne gav en forsinkelse på nogle timer, så vi besluttede at spise frokost til trods for den korte tid der var gået siden morgenmaden. Mens nogle satte frokost frem blev alt rullende materiel stillet op i udgangs position.

... og så var vi omsider klar. Ole have revideret køreplanen fra sidst og justeret bemandingen og køreplanerne (vi var en deltager mere end sidst) således at der var opgaver til alle. Stationsforstandere og lokofører fik udleveret planer.

En tilfældig tirsdag morgen kl. 06:00 afgik fra Steenstrup to
MO-vogne med en CLL-vogn imellem, på en nærtrafikforbindelse
over "Ydre overdrev" og "Nordfaxe" til "Væmmelse Nørremark".

...og så var vi igang. Tegneren har kaldt "Ydre overdrev" for Planløse på tegningen, hvilket er en fejl. Meget symptomatisk opstod der da også er par fejl undervejs. Specielt havde stationsforstanderen svært ved at stille skifter rigtigt, så opskæringer resulterede i en del kortslutninger og driftsstop dog uden at uret blev sat i stå hver gang. Et par gange måtte vi dog stoppe det, f. eks. en gang da en lokofører, med stationsforstanderens billigelse var kørt med det forkerte tog. Sker det mon i DSB??

Til aften blev alt pakket ned på en lille time og vi holdt herefter et kort møde om vores deltagelse i FREMO-træf i Kolding til OKT 2008. Planlægningen skal igang nu.
(Kolding deltagelse er aflyst. I stedet planlægges på 20 jubilæum i Naumburg samme tidspunkt. Red, 13 dec 07)

Vi venter allerede på MAR 2008  ;-)))

Planen over vores modulopstilling finder du her.

den kasserede modulopstilling finder du her,

der er billeder på billedsiden fra denne køredag

og en lille film: 2 godstoge mødes

 

Du er her: Home :: Indhold :: Artikler :: FREMO :: Aktiviteter :: N-RE kører for fjerde gang. (SEP 2007)