N-RE køredag 5: DSB på vej til Naumburg (MAR 2008)

  • Udskriv

Denne gang var det overordnede mål at sætte de moduler op der skal med til FREMO's 20 års jubilæum i Naumburg. Her er det planen at vi skal bygge en DSB strækning som en del af et Europa i skala N.

Vi fik afprøvet nye moduler og nogle nye tiltag med succes, selv om det sædvanligvis tog hårdt på kræfterne. Se selv hvordan det gik Ole efter en travl køreplansdag som bestyrer på Torup.

Strækningsplan, der kan ses her, var sat op med Nordfaxe (Nfx) som grænsestation, med Tyskland som "endetarm" i den ene ende, og resten af DSB-strækningen på den ene forbindelse i den anden ende. Herfra løb strækningen over en gruppe af nye enkeltsporede kurvemoduler til Torup (Trp) station og herfra kørtes enten over Hårløse (Hs) eller over Væmmelse Nørremark (Vmn) til Steenstrup (Stn). Videre fra Steenstrup endte den samlede strækning i Frederica (Fa) der simulerede resten af Danmark.

Som sædvanlig var køleskabet fyldt med kølende drikke, så alt var klart til fredagen hvor folk langsomt sivede til sommerhuset, allerede fra om formiddagen og til ud på eftermiddagen Langsomt blev modulerne stillet op samtidig med at der blev lavet lidt arbejde på det rullende materiel og lidt tilpasninger af nye moduler. Vi må dog notere os at det fremtidigt er nødvendigt at lave en plan for opstillingen. Et par centralt placerede moduler ankom sidst og betød at selv om modulerne hurtigt var på plads så manglede alt det andet: Lokonet, telefoner, rullende materiel osv. Det kan vi gøre bedre.

Som noget nyt var vores telefoncentral sat op og hver station havde egen telefon. Keld havde beskrevet (og oversat til tysk) de korrekte meldeprocedurer for meldinger mellem stationer. Meldingerne fungerede OK, men et enkelt eller 2 toge blev lidt forsinkede, da de blev holdt tilbage som følge af manglende meldinger. Sådan er det jo. Og så var der en enkelt der spøgefuldt gerne ville småsnakke over telefonen i de situationer hvor stationsbestyreren så mest presset ud, men ham skal vi nok få ram på næste gang ;-)

Ole havde som tidligere lavet køreplan ledsaget af et par nye ting. Der var lavet plancher for hver station med en oversigt over hvilket materiel der skulle stilles på hvilke spor. Og en folder for hvert tog med et billede og en beskrivelse af toget, en køreplan samt oplysninger om rangeringer undervejs. Disse foldere blev brugt af den enkelte lokofører. Der var også arbejdsplaner for stationsbestyrerne som understøttede meldeprocedurer, sporbesættelser, rangeringer og det øvrige arbejde på stationen.

Der var 9 deltagere denne gang og 5 fungerede som stationsbestyrere idet Væmmelse Nørremark blev fjernbetjent fra Hårløse. De øvrige 4 fungerede som lokoførere, og det var absolut minimum, men akkurat nok. Hastigheden blev sat til 5 gange normal tid og så gik det løs. 1.ste gennemløb af køreplanen blev afsluttet inden frokost og anden gennemløb kørtes om eftermiddagen. Kun en enkelt gang måtte vi, pga. ydre omstændigheder stoppe uret i et par minutter. Godt gået synes vi selv.

Nedpakningen gik i gang sidst på eftermiddagen, og kl. 18:00 havde alle forladt den nu nedlagte jernbane.

Næste gang er allerede i Maj, for vi skal jo øve os til Naumburg.

Planen over vores modulopstilling finder du her.
og der er billeder på billedsiden fra denne køredag.