Planlægning af Hellerup FEB 2011


Denne artikel indeholder planlægningen af Hellerup køreweekenden 18, 19 og 20 FEB 2011

Her er opstillingen:  Modulplan Hellerup FEB 2011
(Den første version af opstillingen kan stadigvæk ses her)

Hovedlinjen løber fra Langebæk (Niels fiddleyard) til  Fredericia og begge fiddleyards repræsenterer resten af verden.

  • Langebæk er den ene ende af verden
  • Første station efter Langebæk er Skovstrup der her er suppleret med containerhavn.
  • Dernæst kommer Nysted som endnu ikke er tegnetog derfor kun er tegnet med en dobbelt skinne radie.
  • Herefter kommer Nordfaxe som styrer forbindelsen til Sverige
  • Næstsidst har vi Yallahrup som styrer forbindelsen til Sidebanerne
  • Sidst kommer Fredericia som den anden ende af verden

Sidebanerne er en strækning fra Yallahrup til Steenstrup og sidstnævnte er udstyret med vendesløjfe.

Den svenske strækning løber fra Fossie til Kongsmarken. Førstnævnte har forbindelse til Nordfaxe.

Kørselskonceptet i udstillingssammenhæng:

Nysted bemandes med en udstillingsbesætning på 2 mand. Med udgangspunkt i vendesløjferne ved Langebæk og mellem Nysted og Nordfaxe køres "rundt" med en 8-10 tog der har håndkontrollerne koblet op ved Nysted.

Der undervises i og køres køreplan samt godsspil fra Steenstrup til Nordfaxe og på det svenske område med følgende strækningsplan:

DSB Hovedbane: Fredericia over Nordfaxe til Fossie. Lokoskift i Fossie

DSB Sidebane: Steenstrup til Yallahrup hvor der er videre forbindelse på hovedbanen

SJ Hovedbane: Kongsmarken til Fossie hvor der opnås forbindelse til DSB område

Kørselskoncept uden for udstillingsperiode:

Ovenstående strækninger suppleres af strækningen Fredericia til Langebæk.

Du er her: Home :: Indhold :: Artikler :: Aktivitetsberetninger :: Køredage :: Planlægning af Hellerup FEB 2011