Indprogrammering af DCC lok adresse i FREDI

Da NModulgruppen nu har indkøbt en Intellibox, og da jeg også selv tidligere har haft problemer med at indprogrammere DCC lok adresser på Intelliboxen, kunne det måske også være interessant for andre at opridse hvordan man programmerer lok adresser i FREDI's ved hjælp af en Intellibox.

Her er en lille opskrift:

Programmering:

Lok nummer programmeres på Intelliboxen som normalt, når et lokomotiv skal styres fra Intelliboxen ved tryk på [Lok #] [4 cifret DCC adresse] [Return].

Lok nummer frigives igen ved tryk på [Lok #] [C] [ Lok #].

Herefter kan lok adressen overtages af FREDI'en ved at tilslutte den til Lokonet og på FREDI'en at trykke [Return] og holde den inde og derefter samtidigt at trykke [Stop]. Begge de to taster slippes nu.

Herefter er den 4 cifrede DCC adresse indprogrammeret i FREDI'en.

Man kan læse nærmere i manualen for Intelliboxen under pkt. 4.2.3 Freigaben von Lokadressen side 55 nederst (6. oplag Oktober 2005)

Frigivelse af adresse:

Frigivelse af adressen foregår ved på FREDI'en at trykke [Return] og holde den inde og derefter samtidigt at trykke [Stop]. Begge de to taster slippes nu.

Nu styrer FREDI'en ikke længere den tidligere valgte DCC adresse.

Keld Polmann

Du er her: Home :: Indhold :: Artikler :: Tips og tricks :: Digitalt og elektrisk :: Indprogrammering af DCC lok adresse i FREDI