Indprogrammering af DCC adresse i FRED (Uhlenbrock)

Følgende opskrift gælder for indprogrammering af DCC adresse i FRED fra Uhlenbrock i Dispatch mode (FREMO mode, hvor der styres 1 lokomotiv af gangen).

FRED skal have stillet driftsmode korrekt før DCC adressen indprogrammeres. Dette skal kun gøres én gang. Dette gøres ved at trykke på [Stop] og holde den nede mens stikket fra kablet tilsluttes Lokonettet.

Nu er FRED i programmering af driftsmode.

Tryk på [F1] indtil LED over knappen [F1] lyser rødt (nødstop ved overtagelse).

Tryk på [F2] indtil LED over knappen [F2] lyser rødt (Dispatch mode).

LED over knappen [F3], bliver ikke brugt i Dispatch mode, og det er derfor ligegyldigt om den lyser rødt eller grønt.

Programmering af Driftsmode forlades ved at trykke på [Stop].

Programmering af DCC adresse:

Lok nummer programmeres på Intelliboxen som normalt, når et lokomotiv skal styres fra Intelliboxen ved tryk på [Lok #] [4 cifret DCC adresse] [Return].

Lok nummer frigives igen ved tryk på [Lok #] [C] [ Lok #].

Herefter kan lok adressen overtages af FRED'en ved at tilslutte den til Lokonet og på FRED'en at trykke [Stop] og holde den inde og derefter samtidigt at trykke [Function]. Begge de to taster slippes nu.

Herefter er den 4 cifrede DCC adresse indprogrammeret i FRED'en i Dispatch mode.

Man kan læse nærmere i manualen for Intelliboxen under pkt. 4.2.3 Freigaben von Lokadressen side 55 nederst (6. oplag Oktober 2005)

Frigivelse af adresse:

Frigivelse af adressen foregår ved på FREDI'en at trykke [Stop] og holde den inde og derefter samtidigt at trykke [Function]. Begge de to taster slippes nu.

Nu styrer FRED'en ikke længere den tidligere valgte DCC adresse.

Keld Polmann

Du er her: Home :: Indhold :: Artikler :: Tips og tricks :: Digitalt og elektrisk :: Indprogrammering af DCC adresse i FRED (Uhlenbrock)