Krav til elektriske forbindelser til modulet

  • Udskriv

Ny opdatering d. 19/4, se nederst

 Den primære forbindelse mellem netspænding og modulerne går gennem boostere. Der er mulighed for at anvende mange forskellige boostere, både byggesæt og fabriksbyggede. De fabriksbyggede er som regel underlagt den klausul at garantien bortfalder hvis produktet åbnes. For at undgå tab er garanti fokuseres der på løsninger hvor boostere og strømforsyninger IKKE åbnes eller ændres.

Det er som regel den enkelte stationsejer der medbringer boosteren hvorfor det ikke er nødvendigt at fastlægge normer med bestemte løsninger. Enhver løsning der overholder kravene er OK.

Generelt skal reglerne i denne tekst altid overholdes, uanset om det er udstilling, køredag eller anden aktivitet hvor vi stiller fælles anlæg op og det er uanset om der er offentlig adgang eller ej. Hovedreglerne er fremhævet ligesom denne er det.

Generelt om 230V

Først og fremmest skal almindelige elsikkerhedsregler overholdes.

  • Der skal være HFI sikkerhed på netspændingen.
  • Strømudtag/stikdåser skal være sikret på gængs vis
  • Ledning på ruller/tromler skal være trukket helt ud.
  • Der må ikke lave lange kæder af forlængerledninger.
og den vigtigste regel er:

Alle kabler og enheder såsom strømforsyninger  der indeholder 230V SKAL være placeret på gulvet.

         NetpowerOKNetpowerNice

Modulforbindelser

Vores modulforbindelser kan udføres på 2 måder

  • Faste lednininger der er loddet, skruet eller på anden måde fast monteret i modulet.
  • Fast monterede udtag ledsaget af en ledning til hvert udtag.

Uanset udformningen gælder følgende grundregel:

Ledninger må IKKE være så lange at banan-stik, såvel han som hun, kan nå under en højde på 60 cm over gulvet.

Det betyder at vores kombination af modulforbindelser kan give problemer.

ModuleConnectionH1 ModuleConnectionS1
ModuleConnection2

Bemærk de 2 tilfælde herunder kan være OK hvis den samlede
længde af ledningerne ikke betyder, at de kan nå ned under 60
cm grænsen. Kan de nå under 60 cm-grænsen, vil det være et
"No!" som vist herunder
.

ModuleConnection34 ModuleConnection4
 
ModuleConnectors

De moduler som har løse ledninger må ikke sluttes sammen med 2 løse ledninger da disse kan falde ud og hænge for langt ned.

 

Forbindelse af Trafo og Booster

Kabeltromler, strømskinner og Trafo SKAL som beskrevet ovenfor befinde sig på gulvet

(1) Hvis booster er placeret på gulvet skal kabelforbindelser mellem Trafo Booster Spor skal opbygges således at, der ikke kan opstå forbindelse mellem 230 V Netstikdåser og spor,BoosterInModule

(2) Hvis booster er fast indbygget i modulet skal kabelforbindelser mellem Trafo Booster opbygges således at, der ikke kan opstå forbindelse mellem 230 V Netstikdåser og Spor. BoosterAtFloor

Der må IKKE anvendes stik der er kompatible med 230 V Netstikdåser i området fra gulvet og op til 60cm over gulvet.

Andet udstyr i modulet som forbindes til strøm eller til udstyr under 60 cm over gulvet skal forbindes efter ovenstående principper.

Ovenstående er baseret på artikel offentliggjort af Paul Hartman i HP1-Hæfte "Hp1 Modellbahn- 3. kvartal 2010" og bearbejdet for FREMO-net 03/2011 af Jens Ehlers

Bemærkninger

Der er absolut alternative muligheder. F. eks kan man åbne trafo og booster, og lodde ledningerne direkte fast inden i udstyret, eller man kan bygge strømforsyning og booster ind i en kasse som er sikret mod åbning under træf,køredag eller lignende aktivitet.

En god løsning til dem der gerne vil anvende stik er XLR-stik (af nogen kaldet mikrofonstik). Disse stik er solide og ikke-compatible med stikdåser. De koster 20kr og opefter pr stik, men det er jo peanuts ved siden at de udgifter der ellers findes i hobbyen, man skal jo kun bruge 2-4 stik. pr booster.

Opdateringer

19-04-2011: --- Byttet om på de 2 tegninger af boostertilknytning da de var placeret forkert. To af tegningerne af modulforbindelserne er flyttet nedad.

17-04-2011: --- Tilføjet præcisering med rødt mellen de 5 tegninger af modulforbindelser.

samlede