Ben til moduler/samt samling of justering af disse

Vi har desværre ikke en standard, som siger at benene skal være monteret med stilleskruer til højdeustering.. Moduler med denne slags ben kan  justeres af en mand. Andre benløsninger kræver flere hænder, end de 2 som et menneske normalt er udstyret med. Det er muligt ejerne af de "forkerte" modulben kan justere Deres egne. Jeg kan nogen gange se de har små rangerbjerge. Hvis der så samtidig er tale om moduler, hvor modulejeren ikke har opnået  MG(8)(7) i træsløjd, så kan der hurtigt blive tale om overarbejde.  

Ben til moduler skal udfra min erfaring være placeret,således at de er fri af endefladen, således at fastskruningsbolt/møtrik ikke indgår i konstruktionen ved samlingen med næste modul.

Det er mest behageligt for fingrene hvis samlingen af modulerne foregår ved hjælp af maskinskruer, hvor der sættes en nøgle mod skruehovedet og vingemøtrik eller bolt i den anden ende. Nogle moduler har så skæve/krøllede/buede ender at der skal usædvanligt gode fingerkræfter til hvis man ikke kan bruge nøgle.

Ved modulenderne er det mest sikkert for togene, hvis skinnen når helt hen til enden af modulet. Når Henning taler om at slibe lidt af skinnen, så skinnen spidser en anelse til. Så er det på siden af skinnen Henning taler om. Og ikke skråt ned oppefra. Der hvor skinnerne er slebet på siden på begge moduler der sammenføjes, er det nemmere at at få en vogn til at trille. Der hvor det er sket skråt oppe fra og ned er det lidt synd for togmodelejerne, når Deres flotte modeller bliver spredt for alle vinde ved en passage. Ved sidste træf fik jeg øje på et par af mine moduler, der ikke var skinneslebet på siden. Dette voldte lidt probleber, hvor de blev sat sammen med modul, hvor skinnerne var slebet. Så der er noget, jeg skal have gjort noget ved.

Efter at have set modulstrækningen ved Dreamtrack i Sverige, er jeg ikke så sikker på at det er strengt nødvendigt at modulerne alle har nøjagtigt 130/100cm op til skinnehøjde. Ved Dreamtrack arrangementet var der 8cm højdeforskel på hver ende, hvor højdeforskellen skete over nogle meter midt på anlægget. Denne højdeforskel skabte ikke de store problemer.

Dette er skrevet af ham der justerer moduler, og således har den praktiske erfaring med dette.

 

 

Du er her: Home :: Indhold :: Artikler :: Moduler :: Modulbygning tips :: Ben til moduler/samt samling of justering af disse